Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα (συνήθως αναφέρονται ως "δεδομένα" παρακάτω) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο και με σκοπό την παροχή ενός λειτουργικού και φιλικού προς τον χρήστη ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται εκεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθ. αυτοματοποιημένες διαδικασίες ή οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία Σειρά διαδικασιών σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, τακτοποίηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάγνωση, αναζήτηση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παροχής, αντιστοίχιση ή σύνδεση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Με την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε συγκεκριμένα για το είδος, το εύρος, τον σκοπό, τη διάρκεια και τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο βαθμό που αποφασίζουμε για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας είτε μόνοι είτε μαζί με οι υπολοιποι. Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τα στοιχεία τρίτων που χρησιμοποιούμε για λόγους βελτιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας χρήσης, στο βαθμό που τρίτα μέρη επεξεργάζονται δεδομένα με δική τους ευθύνη.

Η πολιτική απορρήτου μας είναι δομημένη ως εξής:

I Πληροφορίες για εμάς ως υπεύθυνους
II. Δικαιώματα χρηστών και υποκειμένων δεδομένων
III. Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

Ι. Πληροφορίες για εμάς ως ελεγκτές

Ο υπεύθυνος πάροχος αυτού του ιστότοπου όσον αφορά την προστασία δεδομένων είναι:

1InstaPhone
Isa Özlemis
Lünsenderstraße 25
44892 Bochum
Γερμανία

Τηλ.: +49 (0) 234 54427026
Email: kontakt@1instaphone.com
Ιστότοπος: www.1instaphone.com

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στον πάροχο είναι:

Isa Özlemis

II. Δικαιώματα χρηστών και υποκειμένων δεδομένων

Λόγω της επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω, οι χρήστες και όσοι επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα

  • για επιβεβαίωση ως προς το εάν τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία, για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και για αντίγραφα των δεδομένων (βλ. επίσης άρθρο 15 GDPR);
  • για διόρθωση ή συμπλήρωση λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων (βλ. επίσης άρθρο 16 GDPR);
  • στην άμεση διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν (βλ. επίσης άρθρο 17 GDPR) ή, εναλλακτικά, εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του GDPR, στον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 18 GDPR ;
  • να λαμβάνουν τα δεδομένα που τους αφορούν και παρέχονται από αυτούς και να διαβιβάζουν αυτά τα δεδομένα σε άλλους παρόχους/υπεύθυνα μέρη (βλ. επίσης άρθρο 20 GDPR)·
  • σε καταγγελίες προς την εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο κατά παράβαση των κανονισμών προστασίας δεδομένων (βλ. επίσης άρθρο 77 GDPR).

Επιπλέον, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους αποδέκτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί δεδομένα από τον πάροχο για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας βάσει των άρθρων 16, 17 παρ. 1, 18 DSGVO που γίνεται για τη διδασκαλία . Ωστόσο, αυτή η υποχρέωση δεν υφίσταται εάν αυτή η κοινοποίηση είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ανεξάρτητα από αυτό, ο χρήστης έχει το δικαίωμα σε πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

Οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης, σύμφωνα με το άρθρο.21 GDPR το δικαίωμα αντίρρησης στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ειδικότερα, επιτρέπεται ένσταση για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την άμεση διαφήμιση.

III. Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση του ιστότοπού μας θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν μόλις πάψει να ισχύει ο σκοπός αποθήκευσης, η διαγραφή των δεδομένων δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε νόμιμες απαιτήσεις αποθήκευσης και δεν παρέχονται στη συνέχεια άλλες πληροφορίες για μεμονωμένες μεθόδους επεξεργασίας .

Δεδομένα διακομιστή

Για τεχνικούς λόγους, ιδίως για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού ιστότοπου, τα δεδομένα μεταδίδονται σε εμάς ή στον πάροχο του διαδικτυακού μας χώρου μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Αυτά τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή καταγράφουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, το λειτουργικό σύστημα, τον ιστότοπο από τον οποίο μεταβήκατε στον ιστότοπό μας (URL παραπομπής), τον ή τους ιστότοπους του ιστότοπού μας που επίσκεψη, την ημερομηνία και την ώρα της αντίστοιχης πρόσβασης καθώς και τη διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο από την οποία χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκευτούν προσωρινά, αλλά όχι μαζί με άλλα δεδομένα από εσάς.

Αυτή η αποθήκευση πραγματοποιείται βάσει της νομικής βάσης του άρθρου 6 Παρ. 1 στοιχείο στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση, τη σταθερότητα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του ιστότοπού μας.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά από επτά ημέρες το αργότερο, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση για αποδεικτικούς σκοπούς. Διαφορετικά, τα δεδομένα αποκλείονται πλήρως ή εν μέρει από τη διαγραφή μέχρι την τελική διευκρίνιση ενός περιστατικού.

Cookies

α) Cookies περιόδου λειτουργίας/cookies περιόδου λειτουργίας

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης που αποθηκεύονται και αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας από το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα cookie επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως το πρόγραμμα περιήγησής σας ή τα δεδομένα τοποθεσίας ή τη διεύθυνση IP σας, σε μεμονωμένο βαθμό.

Αυτή η επεξεργασία καθιστά τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλή, καθώς η επεξεργασία επιτρέπει, για παράδειγμα, τον ιστότοπό μας να αναπαραχθεί σε διαφορετικές γλώσσες ή να προσφέρεται μια λειτουργία καλαθιού αγορών.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β.) GDPR, εφόσον αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων για την έναρξη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Εάν η επεξεργασία δεν χρησιμεύει για την έναρξη ή την επεξεργασία μιας σύμβασης, το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Η νομική βάση είναι τότε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR.

Αυτά τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.

β) Cookies τρίτων

Εάν είναι απαραίτητο, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης cookies από συνεργαζόμενες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε με σκοπό τη διαφήμιση, την ανάλυση ή τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες για λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, ιδίως τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις για την επεξεργασία τέτοιων cookie τρίτων.

γ) Επιλογή εξάλειψης

Μπορείτε να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, τα βήματα και τα μέτρα που απαιτούνται για αυτό εξαρτώνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε.Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας ή την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υποστήριξή του. Ωστόσο, στην περίπτωση των λεγόμενων Flash cookies, η επεξεργασία δεν μπορεί να αποτραπεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Αντίθετα, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Flash player σας από αυτή την άποψη. Τα βήματα και τα μέτρα που απαιτούνται για αυτό εξαρτώνται επίσης από το πρόγραμμα αναπαραγωγής Flash που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε επίσης τη λειτουργία βοήθειας ή την τεκμηρίωση του flash player σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υποστήριξη χρηστών.

Εάν αποτρέψετε ή περιορίσετε την εγκατάσταση cookies, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας στο μέγιστο βαθμό.

Επεξεργασία συμβολαίου

Τα δεδομένα που διαβιβάζετε για να κάνετε χρήση του φάσματος των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας των συμβολαίων και είναι απαραίτητα από αυτή την άποψη. Η σύναψη σύμβασης και η εκτέλεση της σύμβασης δεν είναι δυνατή χωρίς την παροχή των δεδομένων σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 β) GDPR.

Διαγράφουμε τα δεδομένα με την ολοκλήρωση της σύμβασης, αλλά πρέπει να τηρούνται οι περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της σύμβασης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία μεταφορών που έχει αναθέσει την παράδοση των αγαθών ή στον πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στο βαθμό που η μεταφορά είναι απαραίτητη για την παράδοση των αγαθών ή για σκοπούς πληρωμής.

Η νομική βάση για τη μεταφορά των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR.

Λογαριασμός πελάτη / λειτουργία εγγραφής

Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή (π.χ. το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) αποκλειστικά για προσυμβατικές υπηρεσίες, για την εκπλήρωση των σύμβαση ή για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. για να σας παρέχουμε μια επισκόπηση των προηγούμενων παραγγελιών σας σε εμάς ή για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τη λεγόμενη λειτουργία σημειωματάριου). Ταυτόχρονα, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και την ημερομηνία εγγραφής σας μαζί με την ώρα. Φυσικά, αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω διαδικασίας εγγραφής, θα ληφθεί η συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία και θα γίνει αναφορά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή του λογαριασμού πελάτη.

Εάν συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία.

Εάν το άνοιγμα του λογαριασμού πελάτη εξυπηρετεί επίσης προσυμβατικά μέτρα ή την εκπλήρωση της σύμβασης, η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι επίσης το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δόθηκε για το άνοιγμα και τη διατήρηση του λογαριασμού πελάτη ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 3 GDPR. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτή την άποψη θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητη η επεξεργασία. Ωστόσο, πρέπει να τηρούμε τις περιόδους διατήρησης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο.

Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας και βαθμολογία

Εάν σας δώσουμε τη βασική επιλογή πληρωμής με τιμολόγιο ως μέρος της γκάμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας και κάνετε χρήση αυτής, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε μια πιστωτική αναφορά από μια πιστωτική εταιρεία (π.χ. Creditreform, Schufa, Bürgel ή infoscore).με βάση μαθηματικές-στατιστικές διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα σας, στο βαθμό που σχετίζονται με τη σύμβαση, όπως το όνομα και η διεύθυνσή σας, θα προωθηθούν στην πιστωτική εταιρεία.Χρησιμοποιούμε τις επόμενες πληροφορίες σχετικά με τη στατιστική πιθανότητα μη πληρωμής για να αποφασίσουμε εάν σας προσφέρουμε πληρωμή με τιμολόγιο

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας για την αξιοπιστία της αξίωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR.

Ενημερωτικό δελτίο

Εάν εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό μας δελτίο, τα δεδομένα που ζητούνται από εσάς, δηλαδή η διεύθυνση e-mail σας και - προαιρετικά - το όνομα και η διεύθυνσή σας θα διαβιβαστούν σε εμάς. Ταυτόχρονα, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο από την οποία έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής σας. Ως μέρος της περαιτέρω διαδικασίας εγγραφής, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, θα περιγράψουμε το περιεχόμενο συγκεκριμένα και θα σας παραπέμψουμε σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου - επομένως, συγκεκριμένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 3 GDPR. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας ή να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιέχεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Αιτήματα επικοινωνίας / επιλογή επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email, τα δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η παροχή των δεδομένων είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και την απάντηση του αιτήματός σας - χωρίς να τα παρέχουμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή στην καλύτερη περίπτωση μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν το αίτημά σας απαντηθεί οριστικά και η διαγραφή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τυχόν νομοθετικές απαιτήσεις διατήρησης, όπως στην περίπτωση οποιασδήποτε μεταγενέστερης επεξεργασίας συμβολαίου.

Συμφορές χρηστών, σχόλια και βαθμολογίες

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύετε ερωτήσεις, απαντήσεις, απόψεις ή αξιολογήσεις, στο εξής καλούμενες "αναρτήσεις", στον ιστότοπό μας. Εάν κάνετε χρήση αυτής της προσφοράς, θα επεξεργαστούμε και θα δημοσιεύσουμε τη συνεισφορά σας, την ημερομηνία και την ώρα υποβολής και το ψευδώνυμο που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει.

Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 3 GDPR. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε επίσης την IP και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η διεύθυνση IP υποβάλλεται σε επεξεργασία επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να ξεκινήσουμε ή να υποστηρίξουμε περαιτέρω βήματα εάν η συνεισφορά σας παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή/και είναι άλλως παράνομη.

Σε αυτήν την περίπτωση, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται σε οποιαδήποτε νομική υπεράσπιση που μπορεί να είναι απαραίτητη.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον ιστότοπό μας. Αυτή είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, εφεξής καλούμενη "Google".

Με την πιστοποίηση σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Η Google εγγυάται ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιείται για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης του ιστότοπού μας. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR.Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ανάλυση, βελτιστοποίηση και οικονομική λειτουργία της ιστοσελίδας μας

Η χρήση και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, ο τόπος, η ώρα ή η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας, μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το Google Analytics με τη λεγόμενη συνάρτηση ανωνυμοποίησης. Με αυτήν τη λειτουργία, η Google συντομεύει ήδη τη διεύθυνση IP εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους από την Google για να μας παρέχει μια αξιολόγηση της επίσκεψης στον ιστότοπό μας και των δραστηριοτήτων χρήσης εκεί. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας και τη χρήση του Διαδικτύου.

Η Google δηλώνει ότι δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα. Επιπλέον, η Google κρατά κάτω από το

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

πρόσθετες πληροφορίες προστασίας δεδομένων έτοιμες για εσάς, π.χ. επίσης σχετικά με τις δυνατότητες αποτροπής της χρήσης δεδομένων.

Η Google προσφέρει επίσης

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ένα λεγόμενο πρόσθετο απενεργοποίησης μαζί με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Αυτό το πρόσθετο μπορεί να εγκατασταθεί με τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο και σας προσφέρει περαιτέρω έλεγχο των δεδομένων που συλλέγει η Google όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Το πρόσθετο ενημερώνει το Google Analytics JavaScript (ga.js) ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας δεν πρέπει να μεταδίδονται στο Google Analytics. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τη μετάδοση πληροφοριών σε εμάς ή σε άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού. Φυσικά, μπορείτε επίσης να μάθετε εάν και ποιες άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού χρησιμοποιούμε σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Χάρτες Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google για να εμφανίσουμε την τοποθεσία μας και να δημιουργήσουμε οδηγίες. Αυτή είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, εφεξής καλούμενη "Google".

Με την πιστοποίηση σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Η Google εγγυάται ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση ορισμένων γραμματοσειρών στον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με τον διακομιστή Google στις ΗΠΑ κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Εάν καλέσετε το στοιχείο των Χαρτών Google που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, η Google θα αποθηκεύσει ένα cookie στην τελική συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα χρήστη σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να εμφανιστεί η τοποθεσία μας και να δημιουργηθεί μια περιγραφή διαδρομής. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Google χρησιμοποιεί διακομιστές στις ΗΠΑ.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας.

Συνδέοντας στην Google με αυτόν τον τρόπο, η Google μπορεί να καθορίσει από ποιον ιστότοπο στάλθηκε το αίτημά σας και σε ποια διεύθυνση IP θα σταλούν οι οδηγίες.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την επεξεργασία, έχετε την επιλογή να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό στην ενότητα "Cookies" παραπάνω.

Επιπλέον, οι Χάρτες Google και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των Χαρτών Google χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Google https://policiesgoogle.com/terms?gl=DE&hl=deκαι τους Όρους και Προϋποθέσεις για τους Χάρτες Googlehttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Επιπλέον, η Google προσφέρει στο

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

πρόσθετες πληροφορίες.

Γραμματοσειρές Google

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τις γραμματοσειρές Google για την εμφάνιση εξωτερικών γραμματοσειρών. Αυτή είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, εφεξής καλούμενη "Google".

Με την πιστοποίηση σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Η Google εγγυάται ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση ορισμένων γραμματοσειρών στον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με τον διακομιστή Google στις ΗΠΑ κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτιστοποίηση και οικονομική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Με τη σύνδεση στην Google όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η Google μπορεί να καθορίσει από ποιον ιστότοπο στάλθηκε το αίτημά σας και σε ποια διεύθυνση IP θα σταλεί η εμφάνιση της γραμματοσειράς.

Η Google προσφέρει στο

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

περισσότερες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τις δυνατότητες αποτροπής της χρήσης δεδομένων.

MailChimp - Ενημερωτικό δελτίο

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό μας δελτίο μέσω του ιστότοπού μας.

Χρησιμοποιούμε το MailChimp, μια υπηρεσία της The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, που στο εξής αναφέρεται ως "The Rocket Science Group" για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

Με την πιστοποίηση σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Η Rocket Science Group εγγυάται ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της ΕΕ τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Επιπλέον, το The Rocket Science Group προσφέρει στο

http://mailchimp.com/legal/privacy/

πρόσθετες πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

Εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, τα δεδομένα που ζητήθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής, όπως η διεύθυνση e-mail σας και, προαιρετικά, το όνομα και η διεύθυνσή σας, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το The Rocket Science Group. Επιπλέον, η διεύθυνση IP σας και η ημερομηνία εγγραφής σας μαζί με την ώρα θα αποθηκευτούν. Ως μέρος της περαιτέρω διαδικασίας εγγραφής, θα ληφθεί η συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, το περιεχόμενο θα περιγραφεί συγκεκριμένα και θα γίνει αναφορά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Το ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται στη συνέχεια μέσω του The Rocket Science Group περιέχει επίσης ένα λεγόμενο pixel παρακολούθησης, γνωστό και ως web beacon". Με τη βοήθεια αυτού του εικονοστοιχείου παρακολούθησης, μπορούμε να αξιολογήσουμε εάν και πότε διαβάσατε το ενημερωτικό μας δελτίο και αν ακολουθήσατε τυχόν περαιτέρω συνδέσμους που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο. Εκτός από άλλα τεχνικά δεδομένα, όπως τα δεδομένα από το σύστημα πληροφορικής σας και τη διεύθυνση IP σας, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποθηκεύονται έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά του ενημερωτικού δελτίου μας και να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες των αναγνωστών.Επομένως, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί η ποιότητα και η ελκυστικότητα της προσφοράς μας στο ενημερωτικό δελτίο

Η νομική βάση για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και της ανάλυσης είναι το άρθρο 6 (1) σημείο α.) GDPR.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παρ. 3 GDPR. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας ή να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιέχεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Google AdWords με παρακολούθηση μετατροπών

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το διαφημιστικό στοιχείο Google AdWords και τη λεγόμενη παρακολούθηση μετατροπών. Αυτή είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, εφεξής καλούμενη "Google".

Με την πιστοποίηση σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Η Google εγγυάται ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μετατροπών για στοχευμένη διαφήμιση της προσφοράς μας. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ανάλυση, βελτιστοποίηση και οικονομική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που τοποθετείται από την Google, η παρακολούθηση μετατροπών που χρησιμοποιούμε θα αποθηκεύσει ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτά τα λεγόμενα cookie μετατροπής χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας ταυτοποίηση.

Εάν το cookie εξακολουθεί να ισχύει και επισκέπτεστε μια συγκεκριμένη σελίδα στον ιστότοπό μας, τόσο εμείς όσο και η Google μπορούμε να αξιολογήσουμε ότι κάνατε κλικ σε μία από τις διαφημίσεις μας που τοποθετήθηκαν στην Google και ότι στη συνέχεια ανακατευθυνθήκατε στον ιστότοπό μας.

Με τις πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο, η Google δημιουργεί στατιστικά στοιχεία για εμάς σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Αυτό μας δίνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στις διαφημίσεις μας και για τις σελίδες του ιστότοπού μας στις οποίες έγινε πρόσβαση στη συνέχεια. Ωστόσο, ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν επίσης το Google AdWords δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την εγκατάσταση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί. Ωστόσο, τα βήματα και τα μέτρα που απαιτούνται για αυτό εξαρτώνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας ή την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υποστήριξή του.

Επιπλέον, η Google προσφέρει επίσης

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα και ειδικότερα για τις δυνατότητες αποτροπής της χρήσης δεδομένων.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google ή στοιχείο "Παρόμοιο κοινό" της Google

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ ή "παρόμοιες ομάδες στόχου" στον ιστότοπό μας. Αυτή είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, εφεξής καλούμενη "Google".

Με την πιστοποίηση σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Η Google εγγυάται ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Χρησιμοποιούμε αυτήν τη λειτουργία για την τοποθέτηση εξατομικευμένων διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος σε ιστότοπους τρίτων που συμμετέχουν επίσης στο διαφημιστικό δίκτυο της Google

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ανάλυση, βελτιστοποίηση και οικονομική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Για να μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτή η διαφημιστική υπηρεσία, η Google αποθηκεύει ένα cookie με μια ακολουθία αριθμών στην τελική συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Αυτό το cookie καταγράφει τόσο την επίσκεψή σας όσο και τη χρήση του ιστότοπού μας σε ανώνυμη μορφή. Ωστόσο, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν. Εάν στη συνέχεια επισκεφτείτε τον ιστότοπο ενός τρίτου μέρους, το οποίο με τη σειρά του χρησιμοποιεί επίσης το διαφημιστικό δίκτυο Google, ενδέχεται να εμφανιστούν διαφημίσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας ή τις προσφορές μας εκεί.

Για την οριστική απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η Google προσφέρει

για τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο

https://www.google.com/settings/ads/plugin

μια προσθήκη προγράμματος περιήγησης.

Η χρήση cookies από ορισμένους παρόχους μπορεί επίσης να ελεγχθεί, π.χ. μέσω

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

ή

http://www.networkadvertising.org/choices/

μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω εξαίρεσης.

Μέσω του λεγόμενου μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών, η Google ενδέχεται να μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά χρήσης σας σε πολλές συσκευές, έτσι ώστε να εμφανίζεται εξατομικευμένη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, ακόμη και αν αλλάξετε συσκευή. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι έχετε συμφωνήσει με τη σύνδεση του ιστορικού του προγράμματος περιήγησής σας με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας Google.

Η Google προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google στην ενότητα

http://www.google.com/privacy/ads/

ενεργό.

Δείγμα δήλωσης προστασίας δεδομένωντης δικηγορικής εταιρείας Weiß & Partner

.