Δεδομένου ότι παράγουμε με αγάπη και μεμονωμένα τα προϊόντα, έχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες αποστολής:
Χρόνος παραγωγής 1-2 εργάσιμες ημέρες & χρόνος παράδοσης περίπου 1-3 εργάσιμες